اکسوورک (Exwork)

در این شیوه از حمل و نقل، تحویل کالا در محل کار صورت می‌گیرد و فروشنده کمترین تعهدات و خریدار بیشترین تعهدات را جهت انجام امور تجاری مربوط به کالا دارد. با توجه به EXW، محل دقیق دریافت محموله مانند کارخانه یا انبار توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد و پس از تحویل کالا فروشنده هیچ مسئولیتی درخصوص ترخیص کالا از گمرک ، قرارداد حمل، بیمه و تمام ریسک و خسارات از لحظه بارگیری در مبدا تا انتقال به مقصد نهایی ندارد و مسئولیت‌ها بر عهده خریدار کالا است. این روش به خریدارانی که امکان انجام امور و تشریفات گمرکی در کشور صادرکننده را ندارند، پیشنهاد نمی‌شود؛ اما می‌تواند برای تجارت داخلی که نیاز به امور گمرکی و ترخیص کالا ندارد، مناسب باشد.