بازرگانی مقامی پیشرو در صنعت ترخیص

دارنده گواهی ISO9001:2008

با بیش ازسی ۳۰ سال سابقه فعالیت

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

۱۴۰۳-۰۴-۲۴ ۰۲:۴۳

رفع تعهدات ارزی چیست؟

در جواب این سؤال باید اینطور بگوییم که رفع تعهد ارزی صادرات دستورالعملی است که مطابق آن صادرکنندگان کالا و خدمات جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی ملزم به رفع تعهدات ارزی خود هستند و باید طبق آیین نامه، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

همراه با صادرات انواع کالاها مقدار قابل‌ توجهی ارز وارد کشور می‌ شود؛ همین ارز های وارد شده یکی از عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب می آیند. با وجود شرایط اقتصادی فعلی کشور برخی از فعالیت های صادراتی توسط بازرگانان با واردات ارز به داخل کشور همراه نبوده است.

همراه با صادرات انواع کالاها مقدار قابل‌ توجهی ارز وارد کشور می‌ شود؛ همین ارز های وارد شده یکی از عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد به حساب می آیند. با وجود شرایط اقتصادی فعلی کشور برخی از فعالیت های صادراتی توسط بازرگانان با واردات ارز به داخل کشور همراه نبوده است.
رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱ به این صورت است که برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات مشروط به این شرط شده است که ارز به دست آمده از صادرات انواع کالا ها، طبق نحوه مقرر قانونی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. بازرگانان برای برخورداری از معافیت مالیاتی باید مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات ۱۴۰۱ را در مهلت مقرر از طریق سامانه نیما انجام دهند.

در سال ۱۴٠٠کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۰ در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات توسط بازرگانان به چرخه اقتصادی کشور اینگونه نظر داد که صادرکنندگان طبق آیین نامه مقرر می توانستند در مهلت های مقرر قانونی، ۹۰ درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی را به چرخه اقتصادی کشور جهت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ برگردانند.

صادرکنندگان باید برای رفع تعهد ارزی محصولات و برخورداری از معافیت مالیاتی طبق دستورالعمل نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات ۱۴۰۱ از طریق یکی از روش‌ های قانونی در مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

روش های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عبارتند از:

  1. فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما

  2. انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر

  3. انتقال ارز حاصل از صادرات به صرافی های مجاز و بانک ‌ها به صورت اسکناس

  4. انجام واردات در قالب صادرات صورت گرفته

  5. تماس با این شماره : ۰۲۱۸۲۴۳۴