نکات مهم اینکوترمز

نکاتی درباره FAS ،FCA ،FOB و EXW

در همه اصطلاحات اینکوترمز مربوط به دو گروه F، انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی به طور پیش فرض بر عهده خریدار می‌باشد و پرداخت کرایه حمل نیز با واردکننده یا خریدار است. علاوه بر این در تمام اصطلاحات مربوط به دو گروه E و F، انتقال مسئولیت‌ها زمانی رخ می‌دهد که محموله هنوز در کشور مبدا است. بین تمام این اصطلاحات، در قاعده EXW، انجام امور و تشریفات گمرکی با خریدار می‌باشد و در سایر گروه‌ها این مسئولیت بر عهده فروشنده است.

نکاتی مهم در رابطه با اصطلاحات CIF TCFR ،CRT و CIP در اینکوترمز

لازم است درخصوص اصطلاحات اینکوترمز بدانید که در تمام موارد گروه C انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی با فروشنده یا صادر کننده می‌باشد؛ اما در دو گروه CFR و CPT انتخاب شرکت بیمه با توافق طرفین قرارداد انتخاب می‌شود و در دو گروه CIF و CIP انتخاب شرکت بیمه تنها بر عهده فروشنده کالا است. بنابراین هر شیوه قرارداد جهت حمل و انتقال کالا نکات و شرایط خاص خود را دارد و لازم است طرفین معاملات تجاری با آگاهی کافی نسبت به ذکر شرایط و انتخاب شیوه حمل محموله اقدام کنند.

نکات کلیدی درباره قواعد DDP ،DAP و DPU

در تمامی اصطلاحات این گروه از انواع اینکوترمز ، نقطه انتقال مسئولیت در یکی از نقاط کشور مقصد می‌باشد و هیچ حق انتقالی خارج از محدوده گمرکی مقصد نهایی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این لازم است بدانید در بین این اصطلاحات اینکوترمز فقط در گروه DDP، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا از گمرک مقصد نهایی بر عهده فروشنده است.