بازرگانی مقامی پیشرو در صنعت ترخیص

دارنده گواهی ISO9001:2008

با بیش ازسی ۳۰ سال سابقه فعالیت

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

۱۴۰۳-۰۳-۳۰ ۰۹:۳۳

کالاهای وارداتی به کشور به سه دسته تقسیم می شوند :

مجاز – کالاهایی که تنها نیاز به مجوز بازرگانی دارند. مثل کالاهای عمومی

مشروط – کالاهایی که ورود آنها مشروط به دریافت مجوزهای مخصوص از غیراز وزارت بازرگانی دارند.مثل کالاهای تخصصی و خوراکی.

ممنوع – کالاهایی که ورود آنها بطور عادی ممنوع است و ورود آنها تنها در شرایط خاصی صورت می پذیرذ.مانند اسلحه و مواد منفجره و..

کالاهای مجاز و مشروط را می توان بر اساس گروه بندی انجام شده توسط وزارت بازرگانی، در حال حاضر به صورت نیمایی یا در مقابل صادرات تهیه نمود

شرایط استفاده از سیستم بانکی و دریافت ارز دولتی،منوط به شرایطی است که مهم ترین آنها،اطلاع از گروه بندی کالای مورد نظر می باشد.

شرکت بازرگانی مقامی می تواند در زمینه های یاد شده در فوق،با شما همکاری نموده و شرایط استفاده از سیستم بانکی کشور را برایتان فراهم سازد.

” از صفر تا صد واردات خود را بما بسپارید “