CIF

قیمت کالا، هزینه حمل و نقل تا بندر و هزینه بیمه در این روش باید ذکر شوند. در اصطلاح CIF فروشنده بار را بر روی عرشه کشتی به خریدار تحویل می‌دهد و موظف است هزینه حمل و بیمه تا بندر مقصد را نیز پرداخت کند. از این قاعده فقط برای حمل دریایی یا آب‌های درون سرزمینی می‌توان استفاه کرد. دو بندر در روش سیف مهم هستند؛ بندرهایی که کالا در آنها به خریدار تحویل داده می‌شود و بندرهایی که مقصد کالا هستند در این نوع از قواعد اینکوترمز حائز اهمیت هستند.

اگر محموله توسط چند وسیله نقلیه به مقصد ارسال شود، درصورت عدم ذکر شرایط در قرارداد، ریسک خسارت کالاها در شهر اول به واردکننده منتقل خواهد شد. علاوه بر این فروشنده باید پوشش بیمه‌ای را در مقابل میزان خطر خریدار به خسارت دیدن کالا از بندر مبدا تا مقصد خریداری نماید و چنین شرایطی برای برخی از کشورها مانند کشور ما که الزام پوشش بیمه‌ای محلی دارند، ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد. همچنین باید بدانید در روش سیف وظیفه ترخیص کالای وارداتی بر عهده خریدار و ترخیص بار صادراتی بر عهده صادرکننده می باشد.