CPT

CPT یا Carriage Paid To به معنای پرداخت کرایه حمل تا مقصد تعریف شده و دارای دو نقطه مهم در مسیر حمل و نقل است. در معرفی انواع اصطلاحات اینکوترمز باید بدانید دو نقطه CPT از آن جهت حائز اهمیت هستند که ریسک و هزینه انتقال کالا در دو نقطه متفاوت منتقل می‌شود و طرفین قرارداد لازم است بدانند دو نقطه تحویل کالا و ریسک به خریدار و محل تعیین شده در مقصد باید به طور کاملا واضح و شفاف در قرارداد ذکر شوند.

از این قاعده می‌توان در تمامی روش‌های حمل و نقل کالا نظیر دریایی، زمینی، هوایی و ریلی استفاده کرد و تفاوت میان نقطه پایان هزینه‌ها و نقطه انتقال مسئولیت‌ها، از ویژگی‌های اصطلاح CPT است. علاوه بر این، محل مورد نظر در مقصد باید به طور دقیق در قرارداد مشخص شود تا صادرکننده طبق قرارداد توافق شده هزینه‌های تخلیه کالا در مقصد نهایی را بپردازد.