DAP

در معرفی انواع اصطلاحات اینکوترمز ، لازم است با DAP یا Delivered at Place که به معنی تحویل کالا در نقطه‌های تعیین شده در کشور مقصد و ذکر نام محل مقرر است نیز آشنا شوید. از این قاعده می‌توان برای تمام روش‌های حمل و نقل یا فرایندهایی با بیش از یک وسیله حمل استفاده کرد و فروشنده مسئولیت هماهنگی تمام امور حمل و تحویل کالا، تخلیه بار و آماده سازی آن را بر عهده دارد. خوب است بدانید در DAP، پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده صادر کننده نیست.