DDP

این اصطلاح اینکوترمز نیز به معنای تحویل کالا از فروشنده به خریدار در انبار صاحب کالا در کشور مقصد بعد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی می‌باشد و مخفف Delivered Duty Paid است. DDP تنها قاعده‌ای است که فروشنده موظف به تحویل کالا در مقابل انبار خریدار است و مسئولیت تمام تشریفات گمرکی، ترخیص کالا از گمرک و پرداخت هزینه‌هایی همچون حقوق و عوارض ورودی بر عهده فروشنده است.