DPU

اصطلاح DPU یا Delivered at Place Unloaded به معنای تحویل کالا در مقصد به شکل تخلیه شده از وسیله نقلیه تعریف شده است و از ویژگی‌های این روش می‌توان به نبود ضرورت جهت تحویل محموله در یک ترمینال حمل و نقل اشاره کرد و کالا در مقصد مورد نظر نیز امکان تخلیه دارد. علاوه بر این محل مقصد ارسال کالا می‌تواند ترمینال، انبارهای گمرکی یا انبار صاحب کالا باشد.