FAS

یکی دیگر از اصطلاحات در لیست معرفی انواع اصطلاحات اینکوترمز ، FAS یا Free Alongside Ship به معنای تحویل کالا در کنار کشتی است. در این شیوه از قرارداد حمل و نقل، فروشنده باید کالا و فاکتور خرید را براساس قرارداد فروش تهیه و ارائه کند و با قرار دادن محموله در کنار کشتی که خریدار تعیین کرده است، طبق تاریخ مقرر کالا را به خریدار تحویل دهد.

در قاعده FAS ریسک خسارات پس از تحویل کالا در کنار کشتی از صادر کننده به وارد کننده منتقل خواهد شد و تنها برای حمل و نقل دریایی و آبی کاربرد دارد. برابر خرید بیمه باربری، فروشنده و خریدار هیچ مسئولیتی ندارد و هرکدام از آنها می‌توانند برای ریسک‌های خود بیمه نامه دریافت کنند.