FCA

در معرفی انواع اصطلاحات اینکوترمز باید با اصطلاح FCA نیز آشنا شوید. FCA یا Free Carrie به معنای تحویل کالا توسط فروشنده به خریدار در محل‌های معین در کشور مبدا می‌باشد. در این قاعده، فروشنده موظف است کالا را در مکانی در کشور مبدا تحویل دهد و نقطه انتقال مالکیت کالا می‌تواند هر نقطه در کشور صادر کننده باشد. با رسیدن محموله به نقطه مورد نظر از کشور مبدا، گواهی بازرسی نیز صادر خواهد شد و پس از آن تا انتهای مسیر مسئولیت تمام امور نظیر پرداخت کرایه حمل و نقل و انتخاب شرکت حمل کننده بر عهده واردکننده کالا خواهد بود.