FOB

در این مورد از انواع اینکوترمز ، تحویل کالا بر روی عرشه کشتی صورت می‌گیرد و به این معنی است که محموله به خریدار روی عرشه کشتی تحویل داده می‌شود تا خریدار بتواند در بندر حمل ذکر شده در قرارداد، محموله خریداری شده را دریافت کند. هنگامی که کالا بر روی عرشه قرار می‌گیرد، مسئولیت نگهداری و ریسک خسارت به آنها از فروشنده به خریدار متنقل خواهد شد و پس از آن صاحب کالا وظیفه پرداخت تمام هزینه‌ها را به عهده می‌گیرد.

این قاعده فقط برای انتقال کالا از طریق حمل دریایی یا آب‌های درون سرزمینی کاربرد دارد و براساس این قرارداد، طرفین معامله توافق کرده‌اند کالا را بر روی عرشه کشتی تحویل بگیرند. علاوه بر این، در نوع ترم FOB از اصطلاحات اینکوترمز فقط وظیفه ترخیص بار صادراتی بر عهده فروشنده است و تمام مسئولیت‌های ترخیص کالای وارداتی بر عهده خریدار خواهد بود. عقد قرارداد بیمه نیز بر عهده خریدار است و فروشنده مسئولیتی در این قبال ندارد.