نکاتی درباره FAS ،FCA ،FOB و EXW

در همه اصطلاحات اینکوترمز مربوط به دو گروه F، انتخاب شرکت حمل و نقل بین المللی به طور پیش فرض بر عهده خریدار می‌باشد و پرداخت کرایه حمل نیز با واردکننده یا خریدار است. علاوه بر این در تمام اصطلاحات مربوط به دو گروه E و F، انتقال مسئولیت‌ها زمانی رخ می‌دهد که محموله هنوز در کشور مبدا است. بین تمام این اصطلاحات، در قاعده EXW، انجام امور و تشریفات گمرکی با خریدار می‌باشد و در سایر گروه‌ها این مسئولیت بر عهده فروشنده است.